www.biopoiotita.gr

Τρίτη, 28 Οκτωβρίου 2014

Απόφαση για την απόσταξη σύκων στη Λέσβο

Την απόσταξη σύκων και αποσύκων επιτρέπει στους διήμερους της Λέσβου σχετική απόφαση.

Η απόφαση, που υπογράφει η γενική γραμματέας Δημοσίων Εσόδων Αικατερίνη Σαββαϊδου, ορίζει τα εξής:   

I. Επιτρέπουμε την απόσταξη σύκων και αποσύκων από τους μικρούς αποσταγματοποιούς (διήμερους) του Δήμου Λέσβου, για την περίοδο 2014−2015, επί καταβολή του προβλεπόμενου φόρου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 82 παρ. 1 του ν.2960/2001 «Εθνικός Τελωνειακός Κώδικας» (ΦΕΚ 265/Α), όπως αυτές έχουν τροποποιήθει και ισχύουν και υπό την προϋπόθεση της τηρήσεως και των λοιπών σχετικών διατάξεων του ν.2969/2001 και του καν. (ΕΚ) 110/2008.

II. Οι κατά τόπον αρμόδιες Υπηρεσίες της Γ.Δ.Τ. και Ε.Φ.Κ. και του Γ.Χ.Κ. να λάβουν όλα τα ενδεικνυόμενα μέτρα, κατά λόγο αρμοδιότητας, για τη διασφάλιση των συμφερόντων του δημοσίου, ως και για την τήρηση των διατάξεων του καν (ΕΚ) 110/2008.

III. Για τον προσδιορισμό της παραχθησόμενης ποσότητας «προϊόντος απόσταξης μικρών αποσταγματοποιών», η οποία, για τον υπολογισμό του αντιστοιχούντος φόρου, τελικά θα αναχθεί σε χιλιόγραμμα προϊόντος με αλκοολικό βαθμό 40 % vol και θα γνωστοποιηθεί στο αρμόδιο Τελωνείο Μυτιλήνης, η Χημική Υπηρεσία Μυτιλήνης θα προβεί στον προσδιορισμό του ενεχόμενου στα προς απόσταξη σύκα και απόσυκα σακχάρου, τούτου εκφραζομένου ως ιμβερτοσακχάρου, θα ληφθεί δε ως συντελεστής αποδόσεως ο ισχύων, για τα σύκα και απόσυκα, βάσει του από 10 Απριλίου 1953 Β.Δ. «περί διατιμήσεως του Οινοπνεύματος».

Βρείτε εδώ τη σχετική απόφαση: Απόσταξη σύκων από τους μικρούς αποσταγματοποιούς Λέσβου για το 2014.pdf


Agronews.gr