www.biopoiotita.gr

Δευτέρα, 20 Μαρτίου 2017

Αρχές Απρίλη και ως 74 ευρώ η συνδεδεμένη βάμβακος

Μια βδοµάδα πίσω, για τις αρχές Απριλίου µετατίθεται, σύµφωνα µε τους αρµόδιους του ΟΠΕΚΕΠΕ, η πληρωµή για την ειδική ενίσχυση βάµβακος του 2016, ύψους περί τα 170 εκατ. ευρώ. Ο χρόνος θεωρείται απαραίτητος, λένε από τον Οργανισµό, προκειµένου να ολοκληρωθεί η διασταύρωση των στοιχείων από τις παραδόσεις των καλλιεργητών στα εκκοκκιστήρια, να γίνει αντιπαραβολή της παραγωγής, µε τα δηλωµένα προς καλλιέργεια στρέµµατα ώστε να καθοριστεί η τιµή της ειδικής ενίσχυσης, σύμφωνα με δημοσίευμα της Agrenda.
Κοντά στο Πάσχα οι αντίστοιχες ενισχύσεις για τα ζωικά, σιγή ασυρμάτου για το πετρέλαιο του 2015Πάντως, από τον ΟΠΕΚΕΠΕ φαίνεται πως έχουν καθορίσει την καλλιεργούµενη έκταση του 2016 στα 2,343 εκατ. στρέµµατα, γεγονός που φέρνει την ενίσχυση τουλάχιστον στα 74 ευρώ το στρέµµα. Μαζί στην πληρωµή και οι συνδεδεµένες για ζαχαρότευτλα ύψους 6.917.591 ευρώ και σπαράγγια περί τα 1.482.341 ευρώ, αφού πρώτα εκδοθούν οι αποφάσεις µε το ύψος των ενισχύσεων.

Την ίδια ώρα, τίποτα δεν κινείται όσον αφορά την επιστροφή στο πετρέλαιο για το 2015. Ήδη ο Μάρτιος έχει χαθεί, ενώ για οποιαδήποτε πίστωση µέσα στον Απρίλιο, θα πρέπει να ειδοποιηθούν έγκαιρα οι υπάλληλοι του Οικονοµικών από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, κάτι που -όπως οι ίδιοι λένε- δεν έχει γίνει ακόµα. Άλλωστε, η διαδικασία ορίζει πρώτα έγκριση των πιστώσεων και υπογραφή της απόφασης από τους αρµόδιους υπουργούς, κάτι που για την ώρα δεν φαίνεται να είναι στις άµεσες προτεραιότητες του κυβερνητικού επιτελείου. Πάντως, ο υπουργός Βαγγέλης Αποστόλου, απαντώντας σε ερώτηση του βουλευτή Ρεθύµνης της Ν∆ Γιάννη Κεφαλογιάννη διευκρινίζει ότι «σύµφωνα µε έγγραφο της Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων Εσόδων υπολογίστηκε ποσό επιστροφής 32.882.639,40 ευρώ για το 2014 (β’ δόση) σε 239.868 παραγωγούς και για το 2015 σε 443.221 παραγωγούς 90.258.786,86 ευρώ». Μάλιστα, ο υπουργός µεταφέρει τα «βάρη» σχετικά µε τον υπολογισµό του ΕΦΚ και τα ποσά που πιστώθηκαν στο υπουργείο Οικονοµικών, το οποίο και κατονοµάζει ως υπεύθυνο, αφαιρώντας κάθε υπόνοια ευθύνης από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Κατά τα λοιπά ισχύουν τα εξής: 

Αποδεσµεύονται 7,34 εκατ. της πρώην ΑΤΕ σε 26.613 αγρότες: Την αποδέσµευση λογαριασµών της πρώην ΑΤΕ, που είχαν δεσµευτεί για την περίοδο 2003-2015 και αφορούν 26.613 αγρότες, οι οποίοι θα λάβουν συνολικά 7,34 εκατ. ευρώ, επιτρέπει απόφαση του υπουργού Β. Αποστόλου. Σύµφωνα µε ανακοίνωση του υπουργείου «Οι δεσµευµένοι λογαριασµοί αφορούσαν ποσά που είχαν καταβληθεί σε παραγωγούς έναντι -υπό µορφή ταµειακών διευκολύνσεων ή προκαταβολών - για ενισχύσεις και αποζηµιώσεις της ΚΑΠ, Μέτρα Αγροτικής Ανάπτυξης, ∆ικαιώµατα Ενιαίας Ενίσχυσης, ενισχύσεις ελαιοπαραγωγών καθώς και αποζηµιώσεις πυρόπληκτων».

Μέχρι 31 Μαρτίου εισφορές Ιανουαρίου: Παρατείνεται η προθεσµία καταβολής εισφορών του Ιανουαρίου 2017 των αγροτών, µέχρι την Παρασκευή 31 Μαρτίου 2017, όπως ανακοίνωσε η διοίκηση του ΕΦΚΑ. Αιτία της παράτασης, η χαµηλή µέχρι ώρας εισπραξιµότητα, ενώ ο Οργανισµός καλείται µέσα στις επόµενες 15 µέρες να καλύψει µια «τρύπα» 130 εκατ. ευρώ. 

Άδεια στάβλου ως 15 Μαΐου για πληρωµή παλιών βιολογικών: Μέχρι τις 15 Μαΐου 2017 έχουν διορία να εκδώσουν την άδεια στάβλου οι κτηνοτρόφοι που συµµετέχουν στα Βιολογικά της περιόδου 2007-2013 και ως τις 16 Αυγούστου 2017, οι δικαιούχοι της δράσης ∆ιατήρησης Αυτόχθονων Φυλών, ώστε να τους καταβληθεί η ενίσχυση αναδροµικά για όλα τα έτη κατά τα οποία εφαρµόστηκαν οι υποχρεώσεις τους, σύµφωνα µε νέα απόφαση. 

Ως τέλος Ιουνίου συνδεδεµένες: Μέχρι τις 30 Ιουνίου 2017 (καταληκτική ηµεροµηνία πληρωµών για τις άµεσες ενισχύσεις) θα έχει ολοκληρωθεί η πληρωµή των συνδεδεµένων αναφέρει ανακοίνωση του ΟΠΕΚΕΠΕ, µε αφορµή την έναρξη της υποβολής των δηλώσεων ΟΣ∆Ε. Το ίδιο απαντά και ο υπουργός Β. Αποστόλου σε ερώτηση του βουλευτή Ν∆ της Λάρισας Μ. Χαρακόπουλου, σχετικά µε τις συνδεδεµένες ζωικών για βοοτρόφους. 

Επιστρέφουν ενισχύσεις 920 καπνοπαραγωγοί:  Ένα λάθος στη δήλωση καλλιέργειας στοιχίζει τώρα την ενίσχυση του Μέτρου 144 για 920 καπνοκαλλιεργητές όλης της χώρας. Οι παραγωγοί αυτοί καλούνται να επιστρέψουν τις ενισχύσεις που έλαβαν για το µέτρο 144 τις χρονιές 2011, 2012, 2013, επειδή δεν δήλωσαν στη δήλωση καλλιέργειας δεύτερη καλλιέργεια, ως όφειλαν, εξηγεί ο πρόεδρος Καπνοκαλλιεργητών Ροδόπης Ε. Χουσεΐν.

Απαλλάσσονται από το τέλος επιτηδεύµατος οι αγρότες του ειδικού καθεστώτος
για πέντε χρόνια µετά την ένταξη στο νέο καθεστώς και την τήρηση βιβλίων
  

Για τους αγρότες του ειδικού καθεστώτος που θα τηρήσουν βιβλία και θα ενταχτούν στο κανονικό καθεστώς ΦΠΑ για πρώτη φορά, η ηµεροµηνία µεταβολής θεωρείται ως πρώτη έναρξη. Από την ηµεροµηνία αυτή και για τα επόµενα 5 έτη θα εξαιρούνται από την επιβολή του τέλους επιτηδεύµατος, σύµφωνα µε νέα εγκύκλιο ΠΟΛ 1037/2017. Υπενθυµίζεται ότι το ποσό του τέλους επιτηδεύµατος φτάνει τα 650 ευρώ ανά αγρότη, ενώ δεν πληρώνουν όσοι εδρεύουν σε χωριά µε πληθυσµό κάτω των 500 κατοίκων ή σε νησιά µε πληθυσµό µέχρι 3.100 κατοίκους. Ειδικότερα, η ΠΟΛ 1037/2017 έχει ως εξής:
  • Με την ΠΟΛ. 1053/2014 διευκρινίστηκε ότι, για τις ανάγκες εφαρµογής των διατάξεων του άρθρου 31 του Ν. 3986/2011 και όσον αφορά την εξαίρεση από το τέλος επιτηδεύµατος, για τους αγρότες του ειδικού καθεστώτος που θα ενταχτούν στο κανονικό καθεστώς για πρώτη φορά, η ηµεροµηνία µεταβολής θεωρείται ως πρώτη έναρξη και από την ηµεροµηνία αυτή και για 5 έτη, θα εξαιρούνται από το τέλος επιτηδεύµατος.
  • Με την ΠΟΛ. 1320/1998 απαλλάσσονταν από την τήρηση βιβλίων οι επιχειρήσεις παράκτιας αλιείας που εκµεταλλεύονται σκάφη µέχρι 12 µέτρα και υπάγονται στο ειδικό κατ’ αποκοπή καθεστώς ΦΠΑ.
agronews.gr