www.biopoiotita.gr

Τετάρτη, 20 Μαρτίου 2013

Οδηγίες για τους αμπελώνες Ιωαννίνων


Agronews|  20/03/2013 - 06:04 μμ
Καταστροφή οφθαλμών από έντομα που δραστηριοποιούνται κυρίως τη νύχτα όπως οι κάμπιες λεπιδοπτέρων και τα σκαθάρια, έχουν παρατηρηθεί σε ορισμένες χρονιές και σε ορισμένους αμπελώνες, όπως ανακοινώνουν οι γεωπόνοι του Περιφερειακού Κέντρου Προστασίας Φυτών και Ποιοτικού Ελέγχου Ιωαννίνων.
Επισημαίνεται ωστόσο ότι οι οδηγίες που δίνονται παράγονται με βάση τοπικές παρατηρήσεις και γενικά μετεωρολογικά δεδομένα. Καθώς λοιπόν αυτές οι οδηγίες παρέχουν μία τάση της περιφερειακής κατάστασης, δεν μπορούν να μεταφερθούν ως έχουν σε κάθε αγροτεμάχιο.  Συνεπώς, όπως αναφέρει η σχετική ανακοίνωση, καλούνται οι αμπελουργοί , για τις αποφάσεις που λαμβάνουν να ενσωματώνουν τις δικές τους παρατηρήσεις στηριζόμενοι στα ενημερωτικά δελτία.
Αναλυτικότερα, ανά εχθρό-ασθένεια, οι ειδικοί του Κέντρου συνιστούν τα εξής:
Προσβολές οφθαλμών από έντομα   Σε περίπτωση που σε καταμέτρηση (ξεκινώντας από το στάδιο του φουσκώματος του ματιού) παρατηρηθούν περισσότερα από 10-15% των πρέμνων με τουλάχιστον ένα οφθαλμό φαγωμένο, συνιστάται ένας απογευματινός ψεκασμός με κατάλληλο σκεύασμα.
Ερίνωση
Προκαλεί εξογκώματα στην άνω επιφάνεια των φύλλων, αντιμετωπίζεται με ψεκασμό με βρέξιμο θείο 1% στο φούσκωμα των ματιών.
Συνιστάται να γίνει ψεκασμός, εάν το πρόβλημα ήταν έντονο την περασμένη χρονιά.
Ακαρίωση
Προκαλεί καθυστερημένη ανάπτυξη και παραμόρφωση βλαστών, ωστόσο επισημαίνεται ότι αυτό το σύμπτωμα μπορεί να το προκαλέσουν και άλλες ασθένειες.
Μόνο για τους αμπελώνες που διαπιστώθηκε η ύπαρξη του εχθρού την περασμένη χρονιά και μόνο αν η προσβολή είναι γενικευμένη, συνιστάται να γίνει ψεκασμός με ειδικό ακαρεοκτόνο (βλ. λίστα: Τετράνυχοι) μέχρι την επίτευξη του σταδίου έκπτυξης 2-3 φύλλων.
Θρίπες
Συνιστάται έλεγχος των αμπελώνων, κυρίως στην περιοχή της Ζίτσας όπου παρουσιάστηκαν προσβολές την περασμένη χρονιά, με εξέταση με τίναγμα σε μαύρο χαρτί 50 βλαστών (1 ανά πρέμνο).
Συνιστάται ψεκασμός αν στο στάδιο D (έκπτυξη των οφθαλμών) υπάρχουν περισσότεροι από 1-2 θρίπες/βλαστό ή στο στάδιο Ε (2-3 πραγματικά φύλλα) 2-4 θρίπες/βλαστό με κατάλληλο εντομοκτόνο.
Φόμοψη
Οι μολύνσεις γίνονται στο στάδιο της έκπτυξης των οφθαλμών (Στάδιο D).
Η βροχή είναι απαραίτητη για να γίνουν μολύνσεις. Το μόλυσμα προέρχεται από προσβεβλημένες κληματίδες που έπρεπε να εξαιρεθούν με το κλάδεμα.
Συνιστάται να ακολουθηθεί μία από τις δύο παρακάτω στρατηγικές προληπτικής
αντιμετώπισης:
− 2 ανοιξιάτικοι ψεκασμοί με μυκητοκτόνο επαφής (μανκοζέμπ, ντιθιανόν, φολπέτ κ.α.): ο
πρώτος όταν έχουν ανοίξει τα μισά περίπου μάτια (Στάδιο D) και ο δεύτερος όταν το 40%
των ματιών βρίσκονται στο στάδιο της έκπτυξης των 2-3 πρώτων φύλλων (στάδιο Ε) ή
− Ένας ψεκασμός με σκευάσματα που συνδυάζουν το Φοζεθύλ-αλ με μυκητοκτόνο
επαφής (φοζεθύλ-αλ + φολπέτ, φοζεθύλ-αλ + μανκοζέμπ, φοζεθύλ-αλ + φλουοπικολίντ
κ.α.) στο στάδιο του «ανοίγματος του ματιού» (Στάδιο D).
Ωίδιο
Η πρώτη επέμβαση πρέπει να γίνει στο στάδιο έκπτυξης 2-3 φύλλων (Στάδιο Ε) αν την
προηγούμενη χρονιά είχαν παρατηρηθεί σοβαρές προσβολές ωϊδίου στα σταφύλια, σε πάνω από 5% των αμπελώνων της περιοχής. Μπορούμε να καθυστερήσουμε τον πρώτο ψεκασμό, περίπου 2 εβδομάδες από το στάδιο Ε, αν την περασμένη χρονιά είχαμε προσβολές μόνο στα φύλλα σε ορισμένους αμπελώνες της περιοχής και έως 25 μέρες, από το στάδιο Ε, αν την προηγούμενη χρονιά δεν είχαμε καθόλου προσβολές ωιδίου σε κανένα αμπελώνα της περιοχής.
Βιοκαλλιεργητές  
Είναι επιβεβλημένος ένας τουλάχιστον ψεκασμός με βρέξιμο θείο μέχρι την έξοδο των
2-3ων φύλλων που έχει δράση ενάντια στη φόμοψη, το ωΐδιο και την ερίνωση. Η δόση πρέπει να κυμαίνεται στα 500-1000 gr/hl ώστε ο ψεκασμός να είναι σχετικά αποτελεσματικός και κατά της Φόμοψης.
Για το ωΐδιο μπορεί να χρησιμοποιηθούν σκευάσματα του ανταγωνιστικού μύκητα
αμπελόμυκες (Ampelomyces) το οποίο έχει καλύτερη δράση όταν εφαρμόζετε στην αρχή της προσβολής με  δύο διαδοχικούς ψεκασμούς και με προσθήκη ενός προσκολλητικού. Όμως βροχή μεγαλύτερη των 6 mm θεωρούμε ότι έχει ξεπλύνει το σκεύασμα γι’ αυτό καλύτερα να χρησιμοποιηθεί αργότερα που οι βροχές θα αραιώσουν .