Με υψηλότατα πρόστιμα κινδυνεύει η Ελλάδα για το θέμα των παράνομων χωματερών, μετά την παραπομπή της από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Είναι η δεύτερη φορά που παραπέμπεται η χώρα μας, καθώς δεν έχει εφαρμόσει ακόμη τη νομοθεσία για τους παράνομους χώρους υγειονομικής ταφής απορριμάτων. Κανονικά θα έπρεπε να έχουν κλείσει όλες οι παράνομες χωματερές και να έχουν αποκατασταθεί.Η Κομισιόν προτείνει την επιβολή ημερήσιας χρηματικής ποινής ύψους 71.193 ευρώ για κάθε ημέρα που μεσολαβεί από τη δεύτερη απόφαση του Δικαστηρίου έως ότου η Ελλάδα συμμορφωθεί με την απόφαση. Επίσης προτείνει και κατ’ αποκοπή πρόστιμο 7.786 ευρώ ανά ημέρα για το διάστημα που μεσολαβεί από την πρώτη απόφαση έως την ημέρα συμμόρφωσης ή την ημέρα έκδοσης της δεύτερης απόφασης του Δικαστηρίου.Αν το Δικαστήριο συμφωνήσει με την πρόταση της Επιτροπής, τότε η Ελλάδα θα πρέπει να καταβάλλει από 23.000.000 ευρώ έως 28.000.000 ευρώ εφάπαξ καθώς και 71.193 ευρώ για κάθε ημέρα που δεν συμμορφώνεται, μετρώντας από την ημέρα που θα εκδοθεί η δεύτερη απόφαση του Δικαστηρίου.

Σύμφωνα με τα πλέον πρόσφατα στοιχεία που διαθέτει η Επιτροπή, εξακολουθούν να λειτουργούν περίπου 78 παράνομοι ΧΥΤΑ κατά παράβαση της κοινοτικής νομοθεσίας περί αποβλήτων, ενώ άλλες 318 χωματερές δεν έχουν ακόμη αποκατασταθεί.

Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση του υπουργείου Περιβάλλοντος, η χώρα μας έχει σημειώσει σημαντική πρόοδο τα τελευταία χρόνια και ότι η συγκεκριμένη εισήγηση της Επιτροπής δεν αποτελεί καταδικαστική απόφαση. Ειδικά για τους 78 ενεργούς ΧΑΔΑ και τους 318 ανενεργούς, αναφέρεται ότι έχουν ενταχθεί σε προγράμματα ΕΣΠΑ οι 349.