www.biopoiotita.gr

Δευτέρα, 3 Απριλίου 2017

Εμφύλιο φέρνει στα Βιολογικά η επιλογή του κόφτη Natura

Βουβές αντιδράσεις των αγροτών από τον Έβρο µέχρι την Κρήτη προκαλεί ο σχεδιασµός του νέου προγράµµατος για τη Βιολογική γεωργία και κτηνοτροφία και κυρίως οι «παράπλευρες απώλειες» που φέρνουν τα… κόσκινα «Natura» και «γεωχωρικός έλεγχος» που έχουν εφεύρει οι αρµόδιες αρχές, προκειµένου να φέρουν τις αξιολογήσεις στα µέτρα των οικονοµικών δυνατοτήτων του εν εξελίξει προγράµµατος, σύμφωνα με το δημοσίευμα της εφημερίδας Agrenda.
Η συγκεκριμένη επιλογή σαν «φίλτρο» για να κοπούν οι 2 στους 3 υποψήφιους βιοκαλλιεργητές φέρνει το θέμα για επίλυση από το Μαξίμου.

Ειδικά η επίκληση των περιοχών Natura ως βασικού κριτηρίου για την αξιολόγηση των φακέλων, αφήνει ολοκληρωτικά εκτός των ενισχύσεων που προβλέπονται για ανάπτυξη παραγωγής στη βιολογική γεωργία και κτηνοτροφία, πολλούς από τους παλιούς και οργανωµένους σε κάποιο βαθµό βιοκαλλιεργητές, οι οποίοι ξεχειλίζουν από αγανάκτηση για τον ύπουλο τρόπο µε τον οποίο καλούνται να ξεχάσουν τα αντίστοιχα προγράµµατα.

Σηµειωτέον ότι, λόγω της υπερπροσφοράς φακέλων υποψήφιων για βιολογική παραγωγή και λόγω απουσίας άλλων σοβαρών κριτηρίων αξιολόγησης, γίνεται εκτεταµένη  χρήση του µοναδικού επί της ουσίας «κόφτη» που είναι η αναφορά των υποψήφιων σε περιοχές Natura. Πιο συγκεκριµένα, στα «ψιλά γράµµατα» του προγράµµατος είχε προβλεφθεί για πρώτη φορά φέτος και χωρίς ιδιαίτερες αναφορές στο θέµα, ότι σε περίπτωση υπερπροσφοράς υποψηφίων, προτεραιότητα θα έχουν οι αγρότες των οποίων οι υπό εξέταση εκτάσεις είναι, κατά 10% τουλάχιστον, εντεταγµένες σε ζώνες Natura. 

Αυτό κατά τη γνώµη των πολλών και εχόντων σχέση µε το αντικείµενο, υπήρξε το τρικ βάσει του οποίου επιχειρείται µια εκ βάθρων ανακατάταξη της δοµής του προγράµµατος, η οποία υπαγορεύεται από µικροπολιτικά κατά βάση κίνητρα, έχει όµως σοβαρότατες γεωγραφικές, κοινωνικές και κυρίως οικονοµικές προεκτάσεις. Υπακούει στη γνωστή λογική του «…φύγε εσύ, έλα εσύ», η οποία προφανώς και ευνοεί εκείνους που έχουν επενδύσεις στη συγκεκριµένη ανακατανοµή, διαµορφώνει ωστόσο εκρηκτικές καταστάσεις και εµπεριέχει µεγάλες δόσεις αδικίας. Εξίσου σοβαρό αντίκτυπο έχει, σύµφωνα µε τους γνώστες του προγράµµατος, και η α λα καρτ διαχείριση που επιχειρείται µε τους «γεωχωρικούς ελέγχους» οι οποίοι και στο πρόσφατο παρελθόν έχουν αφήσει πολλά ερωτηµατικά στους συντελεστές της αγροτικής παραγωγής και έχουν αυξήσει την καχυποψία στις τάξεις του αγροτικού κόσµου. 

Σηµειωτέον ότι οι «γεωχωρικοί έλεγχοι» και τα «διαχειριστικά σχέδια» δεν µπορούν να εντάξουν µια περιοχή στα βιολογικά, παρά να διευθετήσουν επιµέρους ζητήµατα στους υποψήφιους βιοκαλλιεργητές και βιοκτηνοτρόφους οι οποίοι έχουν περάσει από το πρώτο κόσκινο (του 10% Natura) και επιδιώκουν να πιστοποιηθούν για τα υπόλοιπα ζητήµατα που υπαγορεύει το πρόγραµµα. Να αναφερθεί εδώ ότι µε βάση κάποιες πρώτες προσεγγίσεις, ακόµη κι αν ισχύσει ο κόφτης Natura, οι υποψήφιοι θα ξεπερνούν τις 40.000 και την απαίτηση για ενισχύσεις άνω των 800 εκατ. ευρώ, εποµένως είναι απαραίτητο και δεύτερο φίλτρο. Αυτό θα προέλθει από την υποχρέωση προσαρµογής των αιτούµενων επιλογής (επιλεξιµότητα) εκτάσεων στο επίπεδο που επιτρέπει το ελάχιστο όριο επαφής µε το 10%, ενώ αν αυτό δεν είναι αρκετό θα ζητηθεί και οριζόντια µείωση στις εκτάσεις που αιτούνται οι φάκελοι. 

Όπως έχει γράψει εδώ και καιρό και µε πρωτοσέλιδό της η Agrenda, συνολικά οι αιτούντες συµµετοχής στα προγράµµατα βιολογικής γεωργίας και κτηνοτροφίας ξεπερνούν τις 60.000, όταν το πρόγραµµα έχει δοµηθεί για να υποστηρίξει 20.000, ενώ το αιτούµενο ποσό ενίσχυσης υπερβαίνει τα 1,4 δισ. ευρώ όταν το πρόγραµµα έχει κτισθεί στα 440 εκατ. ευρώ. Όλα αυτά, όποια κι αν είναι από δω και µπρος η διαχείριση, οδηγούν σε εκτεταµένες ενστάσεις ή ακόµα και προσφυγές στα αρµόδια διαιτητικά και άλλα δικαστήρια, κάτι το οποίο σηµαίνει, νέες καθυστερήσεις, καινούργια µπερδέµατα, τεράστια γραφειοκρατία.   

Δείτε εδώ αναλυτικά τον τετρασέλιδο φάκελο της Agrenda.