www.biopoiotita.gr

Τετάρτη, 15 Μαρτίου 2017

Τα μυστικά συντήρησης των δαμάσκηνων

Τα αποξηραμένα δαμάσκηνα βρίσκονται σε «φυσικές συνθήκες» όταν έχουν περάσει τη διαδικασία του καλιμπραρίσματος και έχουν αποξηρανθεί προτού δεχθούν στη συνέχεια την οποιαδήποτε μεταποίηση. Στην κατάσταση αυτή αποθηκεύονται και πρέπει να διατηρούνται χωρίς καμία αλλοίωση για μία περίοδο που μπορεί να διαρκέσει ακόμη και περισσότερο από ένα έτος.

Για να διασφαλισθεί η καλή συντήρηση των αποξηραμένων δαμάσκηνων πρέπει η υγρασία να είναι όσο το δυνατόν χαμηλότερη
Για να διασφαλισθεί η καλή συντήρηση των αποξηραμένων δαμάσκηνων πρέπει η υγρασία να είναι όσο το δυνατόν χαμηλότερη
Τα αποξηραμένα δαμάσκηνα στην κατάσταση αυτή είναι πολύ ευάλωτα. Το πιο σημαντικό στοιχείο στη «φυσική κατάσταση» των ξηρών δαμάσκηνων είναι το ποσοστό της υγρασίας τους, και το οποίο καθορίζει και τον χρόνο διατήρησής τους. Οσο πιο χαμηλό είναι αυτό το ποσοστό, τόσο η συντήρησή τους είναι πιο μακρά και εύκολη. Δεχόμαστε ότι εκείνα που έχουν υγρασία μεγαλύτερη από 25% δεν μπορούν να συντηρηθούν περισσότερο από μερικές εβδομάδες.
Για να διασφαλισθεί η καλή συντήρηση πρέπει:
• Κατά προτεραιότητα, η υγρασία των ξηρών δαμάσκηνων να είναι όσο το δυνατόν χαμηλότερη. Στην πράξη το ποσοστό της υγρασία τους δεν πρέπει να είναι μεγαλύτερο από 21-23%.
• Οι χώροι στους οποίους θα γίνει η αποθήκευση των αποξηραμένων δαμάσκηνων πρέπει να έχουν τα εξής χαρακτηριστικά:
• Να υπάρχει η δυνατότητα ώστε να κλείνουν ερμητικά και να είναι μονωμένοι όσον αφορά τον εξωτερικό αέρα. Οι καρποί που αποθηκεύονται σε τέτοιους χώρους προφυλάσσονται από τη σκόνη, τα πουλιά, τα έντομα και τα διάφορα ζώα. Επίσης, όταν οι πόρτες και τα παράθυρα κλείνουν καλά, μπορούμε να έχουμε καλά αποτελέσματα στις απεντομώσεις.
• Δεν πρέπει να τοποθετούνται έστω και στιγμιαία, κοντά σε χώρους εξόδου των ατμών από τα ξηραντήρια κ.λπ.
• Θα πρέπει οι χώροι να διασφαλίζουν τις υγιεινές συνθήκες αποθήκευσης, δηλαδή στους τοίχους, στο δάπεδο και στην οροφή να μην υπάρχει υγρασία που ευνοεί την ανάπτυξη μυκήτων και άλλων ανεπιθύμητων στην αποθήκευση οργανισμών.
• Τα αποξηραμένα δαμάσκηνα δεν πρέπει να τοποθετούνται απευθείας στο έδαφος, ειδικά όταν αυτό είναι από μπετόν αρμέ, επειδή είναι καλός αγωγός της υγρασίας.
• Οι αποξηραμένοι καρποί διατηρούνται καλύτερα στο ολικό σκοτάδι και γι’ αυτό θα πρέπει να καλύπτονται όλα τα ανοίγματα του χώρου αποθηκεύσεως. Οι σκοτεινοί χώροι διατηρούν την κανονική θερμοκρασία και είναι πιο δροσεροί από τους φωτεινούς. Επίσης πολλά έντομα, κυρίως λεπιδόπτερα, δεν μπορούν να αναπτυχθούν στο σκοτάδι.
• Η θερμική μόνωση του χώρου είναι πολύ ευνοϊκή προϋπόθεση για τη σωστή αποθήκευση. Ενας ψυχρός θάλαμος ακόμη και χωρίς ψυκτική εγκατάσταση αποτελεί έναν καλό χώρο αποθήκευσης. Οι διάφορες πειραματικές εργασίες που έγιναν στον τομέα αυτόν έδειξαν ότι οι πιο ευνοϊκές συνθήκες αποθήκευσης είναι οι σταθερές και δροσερές θερμοκρασίες που κυμαίνονται μεταξύ (7-10οC) και ένα ποσοστό σχετικής υγρασίας σταθερό γύρω από το 70%. Οι θερμοκρασίες μεταξύ 7-10οC δεν ευνοούν την αναπαραγωγή των περισσότερων εντόμων και ακάρεων, ενώ η υγρασία περιβάλλοντος 70% είναι αυτή που φέρει σε ισορροπία το περιβάλλον με τα αποξηραμένα δαμάσκηνα των οποίων το ποσοστό υγρασίας είναι 21-23%. Με ένα τέτοιο ποσοστό σχετικής υγρασίας περιβάλλοντος δεν υπάρχει κίνδυνος για τα αποξηραμένα δαμάσκηνα για αφυδάτωση ώστε να υποστούν τη σακχαροποίηση, ούτε όμως να απορροφήσουν υγρασία από το περιβάλλον.
Τα αποξηραμένα δαμάσκηνα αποθηκεύονται με τις εξής συσκευασίες.
• Η χύδην αποθήκευση: Πρέπει να αποκλεισθεί η αποθήκευση των αποξηραμένων δαμάσκηνων σε μορφή χύδην επάνω στο έδαφος επειδή στη συνέχεια απαιτούνται χειρισμοί που γίνονται αναγκαστικά με το φτυάρι με αποτέλεσμα να καταστρέφεται ένα μέρος των δαμάσκηνων. Επίσης, με τον τρόπο αυτό δεν μπορεί να γίνει εύκολα ο έλεγχος της αποθήκευσης.
• Η τοποθέτηση σε δοχεία: Με τη μέθοδο αυτή έχουμε την καλύτερη κατανομή των αποξηραμένων δαμάσκηνων, μειώνεται ο αριθμός των εργασιών που γίνονται με τα χέρια και μπορεί η μέθοδος να προσαρμοσθεί στη χρησιμοποίηση μηχανημάτων. Πρέπει όμως να ληφθεί πρόνοια ώστε η τοποθέτηση σε δοχεία να μην ευνοήσει την ανάπτυξη διαφόρων βλαβερών οργανισμών που προσβάλλουν το ξύλο ή το κυματοειδές χαρτόνι συσκευασίας. Για τους λόγους αυτούς είναι προτιμότερο να χρησιμοποιούνται τα πλαστικά δοχεία που είναι ανθεκτικά και εύκολα στην απολύμανσή τους.
 Η τοποθέτηση σε σάκους: Είναι χρήσιμη μέθοδος, επειδή μπορούν να τοποθετηθούν τα δαμάσκηνα τελικά σε ειδικές παλέτες. Μπορούν να απολυμανθούν σε θερμοθαλάμους εύκολα, ενώ καταλαμβάνουν μικρό όγκο.
 Οι παλέτες: Αυτές είναι συσκευασίες που έχουν τη μεγαλύτερη χρήση και έχουν μεγάλη επιτυχία λόγω της ευκολίας των χειρισμών τους. Επίσης λόγω του σημαντικού όγκου προϊόντος που περιέχουν (400-600kg) πρέπει να χρησιμοποιούνται στην αποθήκευση των αποξηραμένων δαμάσκηνων που έχουν υποστεί καλή αποξήρανση, ώστε να αποφεύγονται οι συμπυκνώσεις των υδρατμών στο κέντρο της μάζας των δαμάσκηνων που περιέχουν.
ΚΑΣΣΑΝΔΡΟΣ ΓΑΤΣΙΟΣ
http://www.ethnos.gr