www.biopoiotita.gr

Δευτέρα, 13 Μαρτίου 2017

«Περιβόλι» στα Βιολογικά με πάνω από 55.000 αιτήσεις

Εικόνα αδιεξόδου µε τις αιτήσεις στη Βιολογική Γεωργία που έχουν ξεπεράσει τις 55.000 και συνεχίζονται µέχρι τη ∆ευτέρα 13 Μαρτίου. Η κατάσταση δείχνει να έχει ξεφύγει από κάθε έλεγχο, χωρίς µάλιστα να υπάρχει ουσιώδες φίλτρο για το ξεσκαρτάρισµα των τελικών δικαιούχων, σύμφωνα με ρεπορτάζ της Agrenda.Να γίνει η χώρα ένα βιολογικό περιβόλι επιζητούσε ο αναπληρωτής υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Γ. Τσιρώνης πριν την προκήρυξη. Ωστόσο κάτι η ευκολία ένταξης στο Μέτρο σε συνδυασµό µε τον υπέρµετρο ενθουσιασµό των αρµοδίων ώστε να πάρουν µε το µέρος τους τους παραγωγικούς συντελεστές του κλάδου και τους αδικηµένους της περασµένης περιόδου,  τα 400-500 εκατ. ευρώ των Βιολογικών δεν φτάνουν ούτε για τους µισούς αιτούντες.
Σηµειωτέον ότι η βιολογική καταλαµβάνει το 4% της εγχώριας παραγωγής αγροτικών προϊόντων και πάει να γίνει, µε µια προκήρυξη, περισσότερο από το 15%. Χαρακτηριστικό παράδειγµα έρχεται από τη Θεσσαλία όπου µπήκαν 6.000 στρέµµατα βιολογικής ρίγανης, µετά το διπλασιασµό του πριµ για τα αρωµατικά φυτά (60 ευρώ ανά στρέµµα).

Τρύπια τα φίλτρα
Προτεραιότητα ένταξης έχουν όσοι δήλωσαν αγροτεµάχια ή βοσκοτόπια σε ζώνες Natura ή περιοχές που ορίζονται ως Υψηλής Φυσικής Αξίας. Ωστόσο, τα δύο αυτά κριτήρια δεν θεωρούνται αξιόπιστα και ικανά να πετάξουν πολλούς έξω, αφήνοντας παράλληλα χώρο για βόλεµα ηµετέρων. Άλλωστε µε την «τεχνική λύση» στα βοσκοτόπια κάλλιστα, θα µπορούσε να έχει µοιραστεί τόπος στις ζώνες αυτές.
Οι αιτήσεις για να εξυπηρετηθούν απαιτούν πάνω από 1,2 δις ευρώ. Πρώτη «θυσία» αναµένεται να γίνει η κάβα των 100 εκατ. ευρώ που κρατήθηκε για να βγει ακόµα µία πρόσκληση τον ερχόµενο Σεπτέµβριο η οποία θα αφορά νέα προϊόντα (ακρόδρυα, πατάτες, κηπευτικά κ.λπ.).  Από εκεί και πέρα για να βρεθούν περισσότερα κονδύλια, τα Προγράµµατα θα πρέπει αλλάξουν εκ βάθρων. Συγκεκριµένα µία τέτοια τροποποίηση θα καταργούσε πολλά Μέτρα που δεν έχουν προκηρυχθεί και θεωρητικά δεν θα έχουν ζήτηση.


Προσωρινή λύση τα 45 ευρώ ανά στρέµµα βοσκότοπου 
Τα 45 ευρώ ανά στρέµµα που θα λάβουν ως µέγιστη ενίσχυση οι κτηνοτρόφοι, προσφέρει κάποια λύση στο ζήτηµα της κατανοµή των βοσκοτόπων, ωστόσο παραµένει απειλή για την οµαλή λειτουργία άλλων Μέτρων των Προγραµµάτων. Σε ανακοίνωσή του ο βουλευτής Σερρών της ∆ηµοκρατικής Συµπαράταξης ΠΑΣΟΚ-∆ΗΜΑΡ, Μιχάλης Τζελέπης, ενώ αναγνωρίζει ότι η σχετική τροποποίηση βαδίζει στη σωστή λογική, αναφέρει ότι οι διορθωτικές αυτές παρεµβάσεις απλά και µόνο «επουλώνουν πληγές». Παράλληλα, κάνει λόγο για άδικα κριτήρια αξιολόγησης και κατηγοροποίησης των παραγωγών (ζώνες Natura κ.λπ) θεωρώντας παράλληλα λανθασµένη την έλλειψη Σχεδίου Περιβαλλοντικής ∆ιαχείρισης ως υποχρέωση του δικαιούχου. Από την πλευρά της η Πανελλήνια Οµοσπονδία Γεωτεχνικών ∆ηµοσίων Υπαλλήλων (ΠΟΓΕ∆Υ) κάνει λόγο για «τεχνικά µπαλώµατα» που µπορεί να επιφέρουν πρόστιµα στην Ελλάδα αποτελεί η τροποποίηση που προωθεί το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης στο Μέτρο 11 Βιολογικές Καλλιέργειες. Παράλληλα, η ΠΟΓΕ∆Υ αναρωτιέται αν για τα «ταξιδιάρικα» κοπάδια ανά την Ελλάδα, θα δεχτούν οι Πιστοποιητικοί Οργανισµοί να βεβαιώνουν εσαεί ότι ένα κοπάδι (π.χ από τη Θεσσαλονίκη) µπορεί καθηµερινά να διανύει 200-300 χιλ. για  να βοσκήσει (π.χ στην Πέλλα), βάσει της τεχνιτής λύσης του 2015.

agronews.gr