Η μεσογειακή διατροφή μπορεί να επιβραδύνει τη νοητική εξασθένηση.

Μπορεί να βελτιώσει το μυαλό καθώς και την καρδιά, έδειξε έρευνα που δημοσιεύτηκε στο περιοδικό Frontiers in nutrition.
Με την υιοθέτηση της μεσογειακής διατροφής, η έρευνα έδειξε ότι οι άνθρωποι έχουν χαμηλότερα ποσοστά νοητικής εξασθένησης, μειωμένη μετατροπή σε νόσο του Alzheimer και βελτιωμένη νοητική εξασθένηση.

Ο ερευνητής Roy Hardman του Centre for Human Psychopharmacology Swinburne University of Technology Melbourne Australia μελέτησε όλες τις διαθέσιμες έρευνες μεταξύ 2000-2015 οι οποίες εξέταζαν αν και πώς η μεσογειακή διατροφή μπορεί ενδεχομένως να επηρεάσει τις νοητικές ικανότητες με τον καιρό. Συνολικά, 18 από 135 άρθρα πληρούσαν τα κριτήρια περίληψής τους.

Η προσοχή, η μνήμη και η γλώσσα βελτιώθηκαν. Συγκεκριμένα, η μνήμη επηρεαζόταν θετικά από τη μεσογειακή διατροφή, περιλαμβανομένων βελτιώσεων στην καθυστερημένη αναγνώριση, μνήμη και εκτελεστική λειτουργία.

Η συγκεκριμένη διατροφή προσφέρει την ευκαιρία να αλλάξουν ορισμένοι από τους παράγοντες κινδύνου που μπορούν να τροποποιηθούν.

Σε αυτούς περιλαμβάνεται η μείωση των αντιδράσεων φλεγμονής, η αύξηση των μικροθρεπτικών, η βελτίωση της ανισορροπίας βιταμινών και μετάλλων, η αλλαγή του λιπιδαιμικού προφίλ, η διατήρηση του βάρους και πιθανόν η μείωση της παχυσαρκίας και η βελτίωση του μεταβολισμού της κυτταρικής ενέργειας.

Επίσης, τα οφέλη στις νοητικές ικανότητες δεν αφορούσαν αποκλειστικά τους μεγαλύτερους, καθώς 2 από τις έρευνες εστίασαν σε νεότερους ενήλικες και ανακάλυψαν βελτιωμένες νοητικές ικανότητες.

Οι ερευνητές τονίζουν ότι η έρευνα στον τομέα είναι σημαντική λόγω της αναμενόμενης αύξησης της γήρανσης του πληθυσμού τα επόμενα 20-30 χρόνια.

Ο Hardman συνιστά να προσπαθήσουν οι άνθρωποι να υιοθετήσουν τη μεσογειακή διατροφή, ακόμα και σε μεγαλύτερη ηλικία.

 

Πηγές: Frontiers in nutrition.