www.biopoiotita.gr

Πέμπτη, 8 Αυγούστου 2013

Αθρόες εισαγωγές και παράνομες ελληνοποιήσεις νωπών κοτόπουλων, καταγγέλλουν οι πτηνοτρόφοι


O Πανελλήνιος Σύνδεσμος Πτηνοτρόφων Παραγωγών (ΠΕΟΠΠ) καταγγέλλει με επιστολή του προς τα υπουργεία Αγροτικής Ανάπτυξης και Ανάπτυξης & Ανταγωνιστικότητας τις αθρόες εισαγωγές νωπών κοτόπουλων από τη βαλκανική αγορά τα οποία ελληνοποιούνται παράνομα και διατίθενται στη συνέχεια στην εγχώρια αγορά. Tους τελευταίους μήνες πραγματοποιούνται από βαλκανικές χώρες μεγάλες ποσότητες εισαγωγών νωπών κοτόπουλων που ελληνοποιούνται παράνομα και διατίθενται κυρίως στο στρατό, στα νοσοκομεία, στους χώρους μαζικής εστίασης, στα super Market και γενικά στην εγχώρια αγορά.

Και προσθέτει:

«Οι εισαγωγές αυτές αφορούν ολόκληρα σφάγια σε χαρτοκιβώτια που διατίθενται στην αγορά, είτε ως ολόκληρα είτε ως τεμάχια. Ένα μέρος της ποσότητας αυτής εισάγεται από μεγάλες ελληνικές εταιρείες παραγωγής κοτόπουλου τα οποία διατίθενται στην αγορά ως ελληνικά κοτόπουλα με δικιά τους φίρμα και ένα μέρος τεμαχίζεται σε εργαστήρια επεξεργασίας κρέατος που πολλά από αυτά δεν πληρούν τους όρους του κοινοτικού κεκτημένου για την υγιεινή των τροφίμων λειτουργούν χωρίς άδεια. Επίσης σημαντικές ποσότητες των ελληνοποιημένων εισαγωγών αφορούν κατεψυγμένα σφάγια ή τεμάχια κοτόπουλων που έχουν αποψυχθεί παράνομα.
Επίσης στα ίδια εργαστήρια παράγονται επεξεργασμένα προϊόντα κρέατος (σουβλάκια, γύρος, παναρισμένα κτλ) νωπά ή κατεψυγμένα που πωλούνται σε χώρους μαζικής εστίασης χωρίς να έχουν την απαραίτητη σήμανση για την προέλευσή τους (νωπά ή κατεψυγμένα).

Οι ελληνοποιήσεις γίνονται με πλαστά παραστατικά, σφραγίδες ή παραπλανητικές ετικέτες, κατά παράβαση της νομοθεσίας που καθιστά υποχρεωτική την αναγραφή της χώρας προέλευσης στις ενδείξεις πληροφόρησης του καταναλωτή.
Στις βαλκανικές χώρες εισαγωγής είναι γνωστό ότι το κόστος παραγωγής είναι μικρότερο από το αντίστοιχο στην Ελλάδα, το σιτηρέσιο είναι χαμηλής ποιότητας και φθηνότερο, ενώ δεν εφαρμόζονται πλήρως οι υγειονομικοί όροι στην παραγωγή και επεξεργασία, ούτε οι κανόνες ευζωίας των πτηνών και προστασίας του περιβάλλοντος, με συνέπεια οι όροι ανταγωνισμού να είναι άνισοι σε βάρος της ελληνικής παραγωγής.

Το πρόβλημα που δημιουργείται από τις ελληνοποιήσεις είναι σοβαρό, διότι πλήττεται το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα της ελληνικής παραγωγής που είναι η εμπιστοσύνη του καταναλωτή στην ποιότητα του εγχώριου κοτόπουλου και οδηγεί σε υποκλοπή της προστιθέμενης αξίας που δικαιούται ο παραγωγός στην ντόπια αγορά.
Ειδικότερα σε συνδυασμό με την σημερινή κρίση της αγοράς ο αθέμιτος ανταγωνισμός των ελληνοποιήσεων οδηγεί σε μείωση του εισοδήματος και σε κίνδυνο αφανισμού του κλάδου.

Επισημαίνεται ότι ο κοινοτικός κανονισμός 1169/2011 στο άρθρο 26 προσφέρει τη δυνατότητα υποχρεωτικής αναφοράς της χώρας προέλευσης ή καταγωγής για το κρέας πουλερικών, ενώ πριν τη δημοσίευση του κανονισμού τέτοια δυνατότητα προβλέπονταν μόνο από την εθνική νομοθεσία. Όπως είναι γνωστό το ως άνω άρθρο 26 του κανονισμού ισχύει σήμερα μεταβατικά, ενώ ουσιαστικά εφαρμόζεται από τον Δεκέμβριο του 2014 μετά από την προβλεπόμενη περίοδο προετοιμασίας των ετών 2013 και 2014 που θα πρέπει να ολοκληρωθούν οι σχετικές μελέτες επιπτώσεων, οι εκθέσεις της ΕΕ και οι εφαρμοστικοί κανονισμοί.

Κατά τη γνώμη της οργάνωσής μας το τρέχον έτος 2013 θεωρείται κρίσιμο για την εφαρμογή του κανονισμού 1169/2011, ειδικά του άρθρου 26 που προστατεύει τα ελληνικά προϊόντα από τις παραπλανητικές ενδείξεις, δεδομένου ότι είναι σε εξέλιξη η επεξεργασία των εφαρμοστικών διατάξεων και για το λόγο αυτό οι υποχρεωτικές ετικέτες της χώρας προέλευσης των προϊόντων προβλέπονται προς το παρόν μόνο από την εθνική αγορανομική νομοθεσία. Εκτίμησή μας επίσης είναι ότι το κύμα των ελληνοποιήσεων που διαπιστώνεται με ένταση τους τελευταίους μήνες στοχεύει στην παγίωση κλίματος δυσπιστίας ως προς την ορθότητα της υποχρεωτικής ένδειξης της προέλευσης και στην άσκηση πίεσης στα κοινοτικά όργανα, ώστε να θεσπισθεί ως δεδικασμένο μόνο η προαιρετική ετικέτα προέλευσης ή μόνο η υποχρεωτική ετικέτα της χώρας καταγωγής, δηλαδή της τελευταίας χώρας επεξεργασίας.

Σύμφωνα με τις διαπιστώσεις μας ως άνω προτείνουμε τα ακόλουθα:

Να εξαντληθούν από τους αρμόδιους ελεγκτικούς φορείς όλες οι δυνατότητες αποτελεσματικών ελέγχων της γνησιότητας προέλευσης του ελληνικού κοτόπουλου που προβλέπει η νομοθεσία σε όλη την αλυσίδα εμπορίας, δηλαδή στην επεξεργασία, στη χονδρική στη λιανική πώληση καθώς και στους χώρους μαζικής εστίασης.
Να ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα για την πάταξη των ελληνοποιήσεων του κρέατος πουλερικών σύμφωνα με την αγορανομική και συναφή νομοθεσία.
Ειδικότερα να εντοπισθούν τα εργαστήρια τεμαχισμού και επεξεργασίας κρέατος ή ενδεχόμενα παράνομης απόψυξης κατεψυγμένων κρεάτων που δεν λειτουργούν σύμφωνα με τους κανόνες υγιεινής της κοινοτικής νομοθεσίας και να διακοπεί η λειτουργία τους.
Ως προς την εφαρμογή του άρθρου 26 του κανονισμού 1169/2011, η πάγια θέση της οργάνωσής μας, που απηχεί τις κατά περιόδους θέσεις των επαγγελματικών οργανώσεων σε ευρωπαϊκό επίπεδο ΚΟΠΑ – ΚΟΖΕΚΑ, είναι η υποχρεωτική θέσπιση υποχρεωτικής ένδειξης προέλευσης του ελληνικού κοτόπουλου χωρίς παρεκκλίσεις, δηλαδή της χώρας που έχει πραγματοποιηθεί και ολοκληρωθεί η εκτροφή. Σ’ αυτό το πλαίσιο απορρίπτουμε την πρόταση που διατυπώνεται από φορείς ξένους με τα ελληνικά συμφέροντα, η ετικέτα προέλευσης να είναι προαιρετική, ενώ υποχρεωτική να είναι μόνο η χώρα καταγωγής που είναι η χώρα της τελευταίας επεξεργασίας.
Για το λόγο αυτό υποστηρίζουμε την αποφασιστική αντιμετώπιση των προσπαθειών αλλοίωσης στη πράξη του άρθρου 26 που διαφαίνεται με τις τελευταίες αθρόες ελληνοποιήσεις, καθώς και την υποστήριξη στα αρμόδια κοινοτικά όργανα των εφαρμοστικών διατάξεων των ενδείξεων προέλευσης που συμβαδίζουν με την εθνική αγορανομική νομοθεσία που ισχύει σήμερα.
Με την προσδοκία ότι το παρόν διάβημά μας θα τύχει από την πλευρά σας ευνοϊκή συνέχεια, ώστε να αντιμετωπισθούν αποφασιστικά οι ελληνοποιήσεις των εισαγόμενων κοτόπουλων, να αποφευχθεί η υποβάθμιση του κλάδου και να καθιερωθεί οριστικά και απαρέγκλιτα η υποχρεωτική ετικέτα της χώρας προέλευσης στην κοινοτική νομοθεσία σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων».

Με τιμή
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΟΠΠ
ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΤΟΥ Δ.Σ.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΖΙΩΓΑΣ

 http://www.agrotypos.gr/index.asp?mod=articles&id=81184