Από την Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας, ανακοινώνεται ότι έγινε ανάρτηση στην έδρα της Περιφερειακής Ενότητας όπως επίσης και αποστολή στους Δήμους για ανάρτηση των καταστάσεων κατάταξης δικαιούχων και απορριπτόμενων στην Βιολογική Γεωργία.

Η υποβολή των ενστάσεων γίνεται από τους ενδιαφερόμενους στη ΔΑΟΚ Αιτωλοακαρνανίας και εντός επτά (7) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία της πρώτης δημοσιοποίησης των καταστάσεων στους Δήμους.
 
 
Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στη Δνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής, Διοικητήριο- Μεσολόγγι (Κύπρου 30, 302 00, Τηλ.: 26313-61150)