www.biopoiotita.gr

Παρασκευή, 8 Φεβρουαρίου 2013

Προχωρά το Σχέδιο Δράσης για το ελαιόλαδο παρά τις διαφωνίες των βορείων κρατών μελών της ΕΕ


Συζητήθηκαν, την Τετάρτη (6/2/2013), στη Διαχειριστική Επιτροπή (συμμετέχουν εκπρόσωποι των Υπουργείων Γεωργίας των 27 κρατών μελών της ΕΕ), οι τροποποιήσεις των δυο βασικών Κανονισμών που αφορούν το ελαιόλαδο, του Καν. 2568/91 σχετικά με τα χαρακτηριστικά του ελαιολάδου και του πυρηνελαίου καθώς και τις μεθόδους ανάλυσης και του Καν. 29/2012 που αφορά τη βασική νομοθεσία της ΕΕ για το ελαιόλαδο δηλαδή στις προδιαγραφές εμπορίας. Οι τροποποιήσεις αυτών των Κανονισμών περιλαμβάνονται στο Action Plan (Σχέδιο Δράσης), που εξήγγειλε το καλοκαίρι του 2012 η Κομισιόν, με στόχο την ενίσχυση του ελαιοκομικού τομέα. Κατά τη συζήτηση επιβεβαιώθηκαν τα σενάρια που υποστήριζαν ότι οι χώρες που παράγουν ελαιόλαδο στην ΕΕ είναι υπέρ αυτών των αλλαγών, ενώ αντίθετα αυτές που δεν παράγουν δεν τις επιθυμούν, λόγω της οικονομικής επιβάρυνσης που θα έχουν από την αυξημένη επιτήρηση. Έτσι οι διαφωνίες των βορείων εταίρων στη συζήτηση και ψηφοφορία κατέληξαν στο να «περάσουν» μεν αυτοί οι τροποποιημένοι κανονισμοί, αλλά χωρίς την θετική ψήφο. Αυτό παραπέμπει σε μια νέα συζήτηση και ψηφοφορία που θα διεξαχθεί σε επίπεδο Επιτρόπων.

Πάντως η βούληση που έχει δείξει η Κομισιόν για τις αλλαγές αυτές, στο πλαίσιο του ευρύτερου Σχεδίου Δράσης που έχει υιοθετήσει, δημιουργούν την αισιοδοξία ότι το «Κολλέγιο» των Επιτρόπων θα ψηφίσει τελικά θετικά.

Τροποποιήσεις στον Κανονισμό 2568/1991
Ένα από τα προτεινόμενα μέτρα είναι να υπάρχει ένας ελάχιστος αριθμός δοκιμών για την αυθεντικότητα του ελαιόλαδου, που θα πρέπει να διεξάγεται κάθε χρόνο στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Επίσης οι χώρες της ΕΕ θα πρέπει να είναι πιο αυστηρές στις αποφάσεις που προωθεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, σχετικά με τους έλεγχους και τις παρατυπίες. Οι έλεγχοι αφορούν σε όλα τα ελαιόλαδα που καταναλώνονται στην εσωτερική αγορά ή εξάγονται σε άλλη χώρα. Δεν περιορίζεται μόνο στα τυποποιημένα αλλά επεκτείνονται και στα χύμα δηλαδή και σε συσκευασίες άνω των 5 λίτρων. Οι έλεγχοι είναι δειγματοληπτικοί. Η επιλογή των δειγμάτων γίνεται στοχευμένα σύμφωνα με «κριτήρια επικινδυνότητας». Πάντως θα πρέπει να πραγματοποιείται τουλάχιστον ένας έλεγχος για κάθε 1.000 τόνους που κυκλοφορούν στην εσωτερική αγορά. Προσδιορίζονται με μεγαλύτερη σαφήνεια οι ποινές για ελαιόλαδα / πυρηνέλαια που δεν αντιστοιχούν στην ποιοτική κατηγορία με την οποία είχαν δηλωθεί. Εκτός από οποιεσδήποτε άλλες ποινές θα πρέπει το κράτος να επιβάλλει διοικητικά πρόστιμα, ανάλογα με την σοβαρότητα της παραβίασης που διαπιστώθηκε. Κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή «ομάδα», που κατέχει ελαιόλαδο μέχρι την συσκευασία του, για οποιονδήποτε επαγγελματικό ή εμπορικό σκοπό, θα πρέπει να τηρεί πλήρη αρχεία διακίνησης (είσοδος και έξοδος) για κάθε κατηγορία ελαιολάδου.

Τροποποιήσεις στον Κανονισμό 29/2012
Όσον αφορά τις προδιαγραφές εμπορίας, τα ελαιόλαδα που χρησιμοποιούν οι τελικοί καταναλωτές σε εστιατόρια, ξενοδοχεία κ.λπ. χώρους μαζικής εστίασης (HORECA) θα πρέπει να είναι τυποποιημένα με ετικέτα και με σύστημα κλεισίματος μιας χρήσης. Οι ετικέτες θα πρέπει να έχουν πιο εμφανείς λεπτομέρειες προέλευσης. Θα υπάρξουν βήματα για τη βελτίωση της επισήμανσης του ελαιολάδου, με την τοποθέτηση των πληροφοριών στις ετικέτες και το μέγεθος γραμματοσειράς. Οι πληροφορίες για την προέλευση του ελαιόλαδου θα πρέπει να εμφανίζονται στο κύριο οπτικό πεδίο – όχι στο πίσω μέρος της φιάλης και το μέγεθος των γραμμάτων θα πρέπει να είναι τουλάχιστον 5 mm για συσκευασίες του 1 λίτρου και 2 mm για μικρότερα μεγέθη.

Το Σχέδιο Δράσης

Το σχέδιο δράσης της Κομισιόν περιλαμβάνει συνολικά τους εξής άξονες:
- ποιότητα και έλεγχοι
- αναδιάρθρωση του τομέα
- δομή της αγροτοδιατροφικής αλυσίδας
- προώθηση της κατανάλωσης
- Διεθνές Συμβούλιο Ελαιολάδου
- ανταγωνισμός με τρίτες χώρες

Σύμφωνα με την Κομισιόν, οι δράσεις που πρέπει να αναληφθούν θα στοχεύουν:
  • Στη βελτίωση της ποιότητας και των ελέγχων με μέτρα που προστατεύουν και προωθούν την εικόνα των ευρωπαϊκών επωνυμιών, όπως επίσης με μέτρα που προστατεύουν και ενημερώνουν τους καταναλωτές
  • Στο να ενισχύσουν την ανταγωνιστικότητα του τομέα του ελαιολάδου, αξιοποιώντας όλες τις δυνατότητες που προσφέρει η αναθεώρηση της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής και κινητοποιώντας όλους όσους δραστηριοποιούνται στον τομέα.
Ακόμη η Κομισιόν ζητάει την αναδιάρθρωση του τομέα. Θέτει θέμα για τις Οργανώσεις Παραγωγών και προτείνει να υπάρξει μια αύξηση του μεγέθους αυτών των οργανώσεων. Ζητά ακόμη την αξιοποίηση των κονδυλίων του Δεύτερου Πυλώνα Αγροτικής Ανάπτυξης.
Στο σχέδιο προτείνεται επίσης μια καλύτερη συνεργασία των δράσεων προώθησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης με το Διεθνές Συμβούλιο Ελαιολάδου. Ακόμη θέτει προς συζήτηση το Διεθνές Συμβούλιο Ελαιολάδου να «ανοίξει» και να έχει σαν μέλη του και τις καταναλώτριες χώρες.
Τέλος επισημαίνει το θέμα του ανταγωνισμού με τις τρίτες χώρες και αναφέρεται στα νέα κριτήρια ποιότητας που έχουν αρχίσει να εμφανίζονται στην παγκόσμια αγορά. Η Κομισιόν εμμένει στους κανόνες ποιότητας του Διεθνούς Συμβουλίου Ελαιολάδου που ισχύουν μέχρι σήμερα στο διεθνές εμπόριο. Αφήνει όμως το «παραθυράκι» ώστε να υπάρξουν νέοι παράμετροι ποιότητας, αρκεί όμως να τις κάνει αποδεκτές και το Διεθνές Συμβούλιο Ελαιολάδου.
Σταύρος Παϊσιάδης
info@agrotypos.gr