Την μέγιστη δυνατή κινητοποίηση για πιστοποίηση ως Π.Ο.Π. της ελιάς καλαμών που παράγεται στον δήμο Μεσολογγίου αποφάσισαν από κοινού δήμους και αρμόδιοι φορείς.

Η τελευταία συνάντηση έγινε στο Νεοχώρι την περασμένη Παρασκευή παρουσία αρκετού κόσμου και είχαν προηγηθεί άλλες δύο στη Σταμνά και το Χρυσοβέργι. Όλοι συμφώνησαν στην αναγκαιότητα καθώς στο δήμο Μεσολογγίου παράγονται περίπου 12.000 τόνοι αυτής της ποικιλίας σε αντίθεση με την Μεσσηνία που έχει μόνο το... όνομα. Ενόψει δε του αιτήματος επέκτασης του ΠΟΠ σε Λακωνία και τμήμα της Ηλείας αποφασίστηκε να διεκδικηθεί το ίδιο και από τους τοπικούς φορείς καθώς τυχόν απαγόρευση της χρήσης της ανωτέρω επωνυμίας για τις υπόλοιπες περιοχές και μάλιστα όταν ξένοι ανταγωνιστές κάνουν χρήση της επωνυμίας θα οδηγήσει σε πτώση των τιμών και μείωση των εξαγώγιμων ποσοτήτων...

aixmi-news.gr