Τη σχεδίαση και υλοποίηση, σε συνεργασία με το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, ενός ειδικού προγράμματος ενίσχυσης της απασχόλησης σε εποχιακώς απασχολούμενους σε αγροτικές εργασίες σε ολόκληρη τη χώρα, ιδίως στις περιόδους συγκομιδής, ανακοίνωσε σήμερα ο υφυπουργός Εργασίας Νίκος Παναγιωτόπουλος, μιλώντας στο συνέδριο του Economist για την αγροτική ανάπτυξη, στη Θεσσαλονίκη.

Σε αυτή την κατεύθυνση, όπως τόνισε ο κ. Παναγιωτόπουλος, είναι υπό μελέτη ειδική επιδότηση ημερομισθίων και ασφαλιστικών εισφορών σε Έλληνες, αλλά και αλλοδαπούς, που ζουν και δραστηριοποιούνται νόμιμα στη χώρα, κάτι που θα αντιμετωπίσει και το φλέγον ζήτημα της αδήλωτης εργασίας.

«Είναι υπό επεξεργασία ένα σύμφωνο συνεργασίας της Γραμματείας Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων του Υπουργείου Εργασίας με το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης που αφορά στην κλαδική εξειδίκευση και τον επιχειρησιακό σχεδιασμό στον αγροτικό τομέα», τόνισε ο κ. Παναγιωτόπουλος, προσθέτοντας ότι «οι θέσεις εργασίας δεν είναι μόνο συνέπεια της ανάπτυξης, αλλά και προϋπόθεση για ανάπτυξη και διαμόρφωση μιας ανταγωνιστικής, έξυπνης και βιώσιμης γεωργίας».

Ακόμη, ο κ. Παναγιωτόπουλος, μιλώντας για την ανεργία γενικότερα και τη δραματική της αύξηση στην Ελλάδα μέσα στο 2012, ιδιαίτερα δε ανάμεσα στους νέους, τόνισε ότι «βασικός στόχος των προγραμμάτων για την αντιμετώπιση της ανεργίας που προωθούνται από το Υπουργείο Εργασίας είναι η στοχευμένη κατάρτιση συνοδευόμενη από υποστηρικτικές υπηρεσίες όπως η οργανωτική τεχνογνωσία, η συμβουλευτική για επιχειρηματικά σχέδια και για τη προώθηση της κοινωνικής επιχειρηματικότητας προκειμένου να διασφαλίζεται η βιωσιμότητα είτε της νέας θέσης απασχόλησης είτε της νέας επιχειρηματικής πρωτοβουλίας».

Το υπουργείο Εργασίας έχει αναλάβει πρωτοβουλίες προς αυτή την κατεύθυνση, όπως είναι το σχέδιο δράσης για την προώθηση των νέων στην απασχόληση, η εντατικοποίηση της υλοποίησης προγραμμάτων, όπως τα ΤΟΠΣΑ και τα ΤΟΠΕΚΟ, η ενίσχυση της κοινωνικής οικονομίας, ενώ προετοιμάζεται, επίσης, μια πιλοτική εφαρμογή του ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος.

Η απάντηση στην ανεργία είναι η συστράτευση όλων προς αυτή την κατεύθυνση, γι’ αυτό κάθε δράση σε κάθε υπουργείο θα πρέπει να μετριέται με το «μέρισμα απασχόλησης» που θα επιφέρει, τόνισε ο κ. Παναγιωτόπουλος.

Επιπλέον, για τον αγροτικό τομέα ο υφυπουργός Εργασίας επισήμανε ότι «επειδή η αγορά εργασίας ακολουθεί την ανάκαμψη των αγορών με βραδύτερους ρυθμούς είναι απόλυτη ανάγκη οι μεταρρυθμίσεις στην αγορά εργασίας να συμβαδίζουν με επένδυση στο ανθρώπινο κεφάλαιο».

Η επένδυση αυτή θα πρέπει να είναι ολοκληρωμένη και συνεκτική, σημείωσε και αυτό συμπεριλαμβάνει τη διαμόρφωση Δια Βίου Μάθησης και Κατάρτισης, τη μαθητεία την προσανατολισμένη προς το γεωργικό τομέα, καθώς και τη συνέργεια του υπουργείου Εργασίας με το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης για τον σχεδιασμό και την υλοποίηση ειδικών προγραμμάτων.

Πηγή Τα Νέα